Wij nodigen u uit om deze speciale pagina te raadplegen met nuttige informatie over de heropening van de grenzen en nieuwe verplichte gezondheidsvoorschriften (indien van toepassing) per bestemming, die regelmatig wordt bijgewerkt met de meest recente informatie.

Houd er rekening mee dat het doel van deze sectie is om onze passagiers te helpen, maar de verstrekte informatie vervangt niet de officiële informatie die door de relevante overheden en autoriteiten wordt verstrekt. Vergeet ook niet om de vereisten voor het verlaten of opnieuw betreden van uw eigen land te controleren.

Reizigers moeten voorbereid zijn op de mogelijkheid dat aanvullende reisbeperkingen door de regeringen kunnen worden ingevoerd met weinig of geen voorafgaande kennisgeving.

Voor andere landen die niet in dit artikel worden behandeld of voor meer informatie kunt u de speciale officiële website van de EU raadplegen: https://reopen.europa.eu.

Engeland: Vanaf 1 oktober 2021 moeten Europese burgers, waaronder die uit Zwitserland, IJsland en Noorwegen, hun paspoort tonen bij het betreden van het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

Brexit

Er zullen nieuwe reisvereisten gelden voor Britse burgers die Europa bezoeken en voor EU-onderdanen die het VK bezoeken. We raden aan om de officiële richtlijnen van de Britse regering te volgen voordat u op reis gaat.

Albanië

 • Grenzen heropend op 22/06/20.

 • Albanese burgers kunnen vanaf 01/07/20 naar Italië reizen.

 • Een nieuw besluit van het ministerie van Volksgezondheid van 16/07/20 (van kracht tot 07/09/20) bevestigt het verbod op binnenkomst en doorreis in Italië voor personen die in de afgelopen veertien dagen in de risicolanden van Covid-19 zijn geweest of door die landen zijn gereisd, maar staat ook de binnenkomst op Italiaans grondgebied toe van burgers die in derde landen verblijven die niet als risicolanden worden beschouwd. De geldige redenen voor het reizen tussen Italië en Albanië volgens de meest recente bepalingen van het DPCM, die tot 7 september van kracht waren, worden hieronder aangegeven:

 • Italië naar Albanië: reizen is alleen toegestaan om geldige redenen: Werk, gezondheid, studie, terugkeer naar huis, verblijf. Reizen om toeristische redenen is niet toegestaan.

 • Albanië naar Italië: Reizen is alleen toegestaan om geldige redenen: Werk, gezondheid, studie, terugkeer naar huis, verblijf. Reizen om toeristische redenen is niet toegestaan.

 • De eigen verklaring is verplicht voor alle passagiers die teruggaan naar Italië.

 • Passagiers die in de veertien dagen voorafgaand aan de reis in de risicolanden van Covid-19 zijn geweest of op doorreis zijn geweest, zijn niet toegestaan om Italië binnen te komen: Armenië, Bahrein, Bangladesh, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Chili, Kosovo, Koeweit, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oman, Panama, Peru, de Dominicaanse Republiek, Servië.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht.

Algerije

 • Tot op heden zijn er geen officiële gegevens van de Algerijnse autoriteiten over de datum van de daadwerkelijke heropening van de grenzen.

Balearen

Er zijn nieuwe maatregelen ingevoerd voor uw aankomst op de Balearen als u aankomt op een internationale overtocht:

 • Het nemen van de temperatuur.

 • Een verplichte gezondheidsvragenlijst moet worden ingevuld voor elke passagier die ouder is dan 6. De vragenlijst moet worden gedownload en uitgeprint voor de reis en moet worden overhandigd aan het personeel bij het aan boord gaan. Bij afwezigheid van deze vragenlijst wordt de toegang tot de eilanden geweigerd en mogen passagiers niet van boord gaan.

 • Passagiers met een temperatuur van meer dan 37,5° Celsius worden verder onderzocht door de Covid-unit (temperatuurcontrole, evaluatie van hun fysieke conditie en een diepte-interview).

België

 • Het dragen van een masker / gezichtsbedekking is verplicht.

 • Update 22/12/20: van 23/12/20 tot 31/12/20 kunnen alleen zij die vanuit het VK reizen en een permanente verblijfsvergunning hebben in België (of de Belgische nationaliteit hebben) binnenkomen. U moet ervoor zorgen dat u een Belgische identiteitskaart of andere documenten bij u heeft om uw Belgische ingezetenschap te bewijzen.

 • Er gelden vrijstellingen voor niet-ingezetenen van wie de reis niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld voor essentiële werkzaamheden of zwaarwegende gezinsomstandigheden. Een volledige lijst met vrijstellingen is beschikbaar op de website van de Belgische ambassade in het VK. Deze reizigers zullen het essentiële doel van hun reis moeten kunnen aantonen. Vanaf 25/12/20 moeten zij, samen met niet-ingezetenen van alle andere bestemmingen, het bewijs leveren van een negatieve COVID-19-test vóór binnenkomst, afgenomen niet meer dan 48 uur voor aankomst in België.

 • Alle reizigers uit het VK moeten het Belgian Passenger Locator-formulier invullen voordat ze reizen. Bij aankomst moet u zichzelf gedurende ten minste zeven dagen isoleren (behalve als u essentiële werkzaamheden verricht zoals hierboven vermeld), waarna u een Covid-19-test moet doen.

 • Brexit: Er zullen nieuwe reisvereisten gelden voor Britse burgers die Europa bezoeken en voor EU-onderdanen die het VK bezoeken. We raden aan om de officiële richtlijnen van de Britse regering te volgen voordat u op reis gaat.

Corsica

 • Het verplichte testsysteem dat door de prefect van Corsica en het Corsicaanse regionale gezondheidsagentschap werd uitgevaardigd voor alle passagiers ouder dan 11 in de richting Continent → Corsica, opgezet in december 2020, is momenteel van kracht: elke passagier naar Corsica moet dus:

 • aanwezig bij het instappen het (negatieve) resultaat van een RT PCR test (alleen) bij Covid-19, die minder dan 72 uur voor vertrek moet worden afgelegd.

 • aan boord aanwezig zijn van deze beëdigde verklaring waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de testplicht, dat hij geen symptomen van Covid-19-infectie heeft en dat hij niet weet dat hij in contact is geweest met een bevestigd geval, binnen 14 dagen voorafgaand aan zijn reis . We informeren u dat het instappen wordt geweigerd aan passagiers die niet voldoen aan de hierboven gedefinieerde en vereiste criteria.

Denemarken

 • Grenzen te heropenen 27/06/20 (met uitzondering van Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Roemenië).

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht vanaf 22/08/20 bij de veerbootterminals en in de Deense wateren.

 • Update 07/11/20: toegang tot Deens grondgebied is momenteel beperkt voor niet-ingezetenen van Denemarken. Deze beperkingen zijn afhankelijk van het verloop van de pandemie in het land van gewone verblijfplaats. De Deense autoriteiten hebben een lijst opgesteld van landen die als "open" worden beschouwd, van waaruit reizigers vrijer worden toegelaten tot Denemarken om te verblijven of door te reizen, en van "gesloten" landen waaruit reizen zeer beperkt is. Deze lijst wordt wekelijks bijgewerkt. Van elk land dat als "gesloten" wordt beschouwd, kunnen alleen mensen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, nu het Deense grondgebied betreden voor een kort verblijf: 1) Geef een geldige en gerechtvaardigde reden voor reizen, volgens de lijst die is gepubliceerd op de Deense politiewebsite; 2) Claim een ​​negatieve covid-19-test van minder dan 72 uur. Vreemdelingen met duidelijke ziekteverschijnselen (droge hoest, koorts) worden niet toegelaten, ongeacht de reden van de reis. Eenvoudige doorreis naar een derde land, waaronder Zweden, blijft mogelijk voor reizigers die uit "gesloten" landen komen, op voorwaarde dat deze onmiddellijk plaatsvindt en dat zij een legitieme reden kunnen aanvoeren voor een bezoek aan een derde land (ook voor toeristische doeleinden). Reizigers op doorreis hoeven niet een negatieve covid-19-test te overleggen. Voor verdere verduidelijking heeft de Deense politie een informatielijn voorzien waarmee reizigers hun toegangsmogelijkheden tot Deens grondgebied kunnen controleren: +4570206044, op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur, weekends en feestdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Duitsland

 • Grenzen heropend sinds 15/06/20.

 • Update 06/11/20: vanaf 08/11/20 versterkt Duitsland de quarantainevoorschriften waaraan reizigers uit risicogebieden moeten voldoen. De belangrijkste geplande veranderingen zijn met name: elke persoon die Duits grondgebied binnenkomt en de afgelopen 10 dagen heeft verbleven in of doorreizen in een gebied dat door de Duitse gezondheidsautoriteiten is geclassificeerd als 'in gevaar', moet aan twee hoofdverplichtingen voldoen: Maatregel 1: informeren de plaatselijke gezondheidsautoriteiten van zijn binnenkomst op Duits grondgebied. Maatregel 2: Houd thuis een quarantaine van 10 dagen in acht, zonder bezoekers te ontvangen (met uitzondering van andere leden van het huishouden). De quarantaine kan alleen vroegtijdig worden beëindigd op vertoon van een negatieve PCR-test die niet eerder dan 5 dagen na het betreden van Duits grondgebied in Duitsland is uitgevoerd. Sommige Länder (federale staten) kondigen de invoering aan van een systeem met meerdere niveaus van uitzonderingen op de fundamentele verplichting tot quarantaine bij het betreden van een risicogebied. Reizigers wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met de Länder (federale staat) van hun verblijfplaats om te weten te komen welke wetgeving van toepassing is en welke uitzonderingen er zijn.

Estland

 • De website van het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden geraadpleegd voor de meest recente voorwaarden voor toegang tot Estland. Zijn sinds 01/09/20 onderworpen aan een quarantaineverplichting: personen die afkomstig zijn uit een land dat wordt beschouwd als "risico" op blootstelling aan COVID-19 of die door een van deze landen zijn gereisd; Estse staatsburgers en officieel in Estland verblijvende personen die symptomen van Covid-19 vertonen. Bij aankomst in Estland moeten reizigers: 1. ofwel voldoen aan een quarantaine van 10 dagen of 2. twee opeenvolgende tests ondergaan. Er gelden speciale bepalingen voor reizigers uit Finland, Letland en Litouwen, mits ze al aan de volgende voorwaarden voldoen: geen symptomen van Covid-19 vertonen; de afgelopen 10 dagen onafgebroken in een van deze landen hebben gewoond; reizen rechtstreeks vanuit een van deze landen naar Estland. Als aan deze 3 voorwaarden is voldaan, worden reizigers in Estland niet in quarantaine geplaatst, alleen in de volgende gevallen: 1. De persoon heeft een PCR-test uitgevoerd binnen 48 uur voor aankomst in Estland en het testresultaat is negatief; 2. de persoon op doorreis is of door Estland reist om redenen van werk, studie, gezondheid of gezin; in dit geval is een PCR-test vóór aankomst in Estland niet vereist, maar de persoon zal documenten moeten overleggen die de reden voor verblijf in Estland rechtvaardigen.

Finland

 • Vanaf 23/02/21 zullen de passagiers die naar Finland reizen, verplichten om een ​​negatief COVID-19-testresultaatcertificaat of een certificaat van de huisarts te overleggen waaruit blijkt dat de passagier is hersteld van het coronavirus. De nieuwe eis volgt op een krachtige aanbeveling van de Finse gezondheidsautoriteit aan alle rederijen die passagiersveerboten tussen Finland en aangrenzende landen exploiteren om een ​​dergelijke eis in te voeren.

 • Volgens de nieuwe regels wordt een van de twee volgende documenten door het bedrijf geaccepteerd en moet het voorafgaand aan het instappen aan het klantenservicepersoneel van het bedrijf in de haven van Tallinn en in de haven van Stockholm worden gepresenteerd en aan de Finse grens- en gezondheidsautoriteit ambtenaren bij aankomst in Finland:

 • Negatief covid-testbewijs (niet ouder dan 72 uur)

 • Huisartsbewijs van covid en herstel van de ziekte (gedurende de afgelopen 6 maanden)

 • Het negatieve covid-testbewijs moet het volgende bevatten:

 • Informatie over de geteste persoon

 • Informatie over het laboratorium dat de test heeft uitgevoerd

 • Testtijd (max. 72 uur voor instappen)

 • Type test (PCR- of antigeentest)

 • Resultaat van de test (negatief)

 • Bij uitzondering hoeven de volgende personen het bewijs niet te overleggen:

 • Kinderen onder de 12 jaar

 • Wissel bemanningsleden van de schepen uit

 • Bemanningsleden die naar het werk gaan / terugkomen

 • Vrachtchauffeurs die werktaken uitvoeren

 • Andere mensen die belangrijk zijn voor het Finse "huoltovarmuus" waar de negatieve testvereiste hun werk onmogelijk zou maken (voor ex-vrachtchauffeurs)

 • De documenten zijn ook niet vereist van personen die met de schepen vanuit Finland terugreizen zonder van boord te gaan in Estland of Zweden.

 • Hier is een link naar de Finse redersvereniging https://shipowners.fi/en/as-of-23-february-2021-shipping-lines-zal-vereisten-een-negatieve-covid-19-test-certificate-van -passagiers-die-vanuit-het-buitenland-in-finland-aankomen

 • Raadpleeg de meest recente instructies voor passagiers op de website van de Finse grenswacht met betrekking tot toegang tot Finland. Reizen en reisplanning naar Finland is vereenvoudigd aangezien de dienst FINENTRY.fi op 07/01/21 in de havens van Helsinki wordt ingezet. FINENTRY is een service waarmee inkomende reizigers reisinstructies voor of tijdens hun reis kunnen bekijken, een afspraak kunnen maken voor een coronavirus-test in Finland en instructies kunnen ontvangen om bij hun test aan te komen, evenals het testresultaat per sms.

Frankrijk

 • Reizen van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk

  De voorwaarden voor toelating verschillen naargelang het land van vertrek en of de reizigers al dan niet gevaccineerd zijn. 

  Voor reizigers die van het VK naar Frankrijk komen, zijn de voorwaarden als volgt:   

  Volledig gevaccineerde reizigers moeten (*):

  • Een bewijs van dubbele vaccinatiestatus laten zien via de NHS app of via een hard copy (kan verkregen worden door 119 te bellen).

  • Alle passagiers ouder dan 12 jaar zijn verplicht een Passenger Locator Form in te vullen.

  • Volledig gevaccineerde passagiers hoeven geen negatief testresultaat te laten zien om de Franse grens over te gaan. Bij de grenscontroles zal een bewijs van vaccinatie moeten worden voorgelegd.

  (*) Het bewijs van vaccinatie is alleen geldig als men kan aantonen volledig gevaccineerd te zijn, d.w.z:

  1 week na de 2e injectie voor vaccins met dubbele injectie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

  28 dagen na de injectie voor vaccins met één injectie (Janssen);

  1 week na de injectie voor vaccins bij mensen die zijn genezen van Covid-19 (slechts 1 injectie vereist). Deze mensen zullen een bewijs van een voorgeschiedenis van Covid-19 (NHS-bewijs) moeten tonen, evenals een bewijs van de 1e dosis van het vaccin.

  Ongevaccineerde reizigers moeten:

  • Een “dwingende reden” hebben om te reizen, te vermelden op dit formulier.

  • Hier een gezondheidsverklaring invullen.

  • Alle passagiers van 12 jaar of ouder moeten minder dan 24 uur voor de reis een PCR-test (NHS is uitgesloten) of een goedgekeurde antigeentest (NHS is uitgesloten) ondergaan.  U moet een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de test negatief was. NHS-tests worden niet geaccepteerd en de toegang tot het schip wordt geweigerd.

  • Nij aankomst in Frankrijk kan u een steekproefsgewijze test ondergaat (indien de autoriteiten daarom vragen).

  • Bij aankomst zeven dagen lang zelfquarantaine en aan het eind van de quarantaine een PCR-test ondergaan.

  Minderjarigen:

  • Voor minderjarigen, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet, gelden geen dwingende redenen en quarantaine als zij onder begeleiding van een volledig gevaccineerde volwassene reizen.

  • Ongevaccineerde kinderen van 12 jaar en ouder moeten een negatieve PCR- of antigenentest voorleggen die niet ouder is dan 24 uur.

  Voor meer informatie over toelatingseisen, dwingende redenen en toegestane vaccins, klik hier.  

  Voor meer informatie van de Britse overheid over de toelatingseisen voor Frankrijk klik hier.

  Let op: Kom niet naar de havens van Dover of Newhaven als u geen boeking heeft en een negatieve COVID-19-test heeft. 

  Voor details over COVID-19-testcentra in het Verenigd Koninkrijk, klik hier.

  Klik hier voor meer informatie van de Franse overheid.

  Vind hier de dichtstbijzijnde testlocatie in Frankrijk. 

  Zorg ervoor dat u in staat bent en in aanmerking komt om te reizen voordat u vertrekt. Meer informatie vindt u hier.

  Om uw overtocht zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u alle documenten en paspoorten bij de hand te hebben om bij de grenscontrole te kunnen overleggen.

  Reizen van Frankrijk naar Verenigd Koninkrijk

  Passagiers die vanuit Frankrijk reizen en volledig zijn gevaccineerd volgens het Britse vaccinatieprogramma of met een vaccin dat is goedgekeurd door het European Medicines Agency (EMA), het Zwitserse vaccinatieprogramma of de Food and Drug Administration (FDA) voor de VS, naar Engeland reizen zonder in quarantaine te hoeven.

  Volledig gevaccineerde reizigers en jongeren onder de 18 moeten (*):

  (*) afhankelijk van het gebruikte vaccin, hetzij beide vaccinaties en 2 weken sinds de tweede vaccinatie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), OF één vaccinatie en 4 weken sinds de vaccinatie (Janssen).

  Niet gevaccineerde reizigers moeten:

  • Personen ouder dan 16 jaar moeten voor aankomst in de terminal in Frankrijk het Passenger Locator Formulier invullen.

  • Doe een PCR-test (NHS is uitgesloten) die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek, of een antigeentest (NHS is uitgesloten) niet ouder dan 72 uur voor vertrek. U moet een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de test negatief was. NHS-tests worden niet aanvaard en instappen wordt geweigerd. Kinderen van 10 jaar en jonger zijn vrijgesteld van deze test.

  • Bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk 10 dagen in quarantaine thuis.

  • Optionele test voor vrijlating op dag vijf van de quarantaine. Meer informatie en een lijst van aanbieders vindt u hier.

  • PCR test op dag 2 en 8 van de quarantaineperiode. Let op: Deze moeten vóór de reis worden geboekt en vermeld staan op uw Passenger Locator Form, dat u in de haven moet tonen.

  Het aantonen van uw covid 19 status voor reizen

  • U kunt uw NHS COVID Pass laten zien als bewijs van uw COVID-19 status als u naar het buitenland reist. Voor meer informatie klik hier.

  Voor volledige details over de aanvaardbare Covid 19-testvereisten en vrijstellingen, zie hier.Klik hiervoor neer informatie over testen in Nederland. Klik hier voor meer informatie over testen in Frankrijk. Klik hier voor meer informatie over testen in Duitsland. Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Engeland, klik hier. Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Schotland, klik hier. Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Wales, klik hier.

  Let op: het kan zijn dat u voor de terugreis een extra test moet doen. Alle passagiers moeten een reservering hebben om te reizen voordat zij in de haven aankomen. 

  Om uw overtocht zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u alle documenten en paspoorten bij de hand te hebben voor de grenscontrole.

Griekenland

 • Binnenlandse veerdiensten van en naar Griekse eilanden zijn toegestaan.

 • De routes tussen Italië en Griekenland moeten op 01/07/20 worden hervat.

 • Vanaf 01/07/20 Alle reizigers naar Griekenland, ongeacht hun nationaliteit, moeten binnen 24 uur voor hun aankomst het elektronische formulier Passenger Locator Form (PLF), dat beschikbaar is op https://travel.gov.gr, indienen.

 • Gelieve er nota van te nemen dat het verplicht is een gedrukte of elektronische kopie van het PLF-formulier te tonen aan het personeel van het secretariaat-generaal voor civiele bescherming en het Nationaal Agentschap voor de volksgezondheid (EODY) dat belast is met de medische onderzoeken.

 • Instappen is niet mogelijk voor passagiers die dit PLF-formulier niet via de aanvraag vóór het inchecken hebben ingediend.

 • Bovendien moeten alle passagiers die van en naar Griekenland reizen de bijgevoegde "Pre-boarding health declaration questionnaire" invullen en bij inscheping overhandigen aan de Chief Purser van het schip, samen met hun ticket.

 • Update 15/08/20 : Vanaf 17/08/20 is aangekondigd dat alle bezoekers die aankomen uit Zweden, België, Spanje, Nederland en Tsjechië een negatieve test voor COVID-19 (RT-PCR van orofaryngeale of nasofaryngeale zwabbertest) zullen moeten doen om toegang te krijgen. De vereiste test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor binnenkomst. Dit geldt voor ALLE reizigers, met inbegrip van Griekse burgers, permanente inwoners van Griekenland en reizigers om essentiële professionele redenen. De Covid-19 certificaten moeten in het Engels zijn opgesteld en voorzien zijn van de naam en het paspoort/nationale ID-nummer van de reiziger.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht.

 • Update 06/11/20: Aankomst in Griekenland is onderhevig aan voorwaarden: presentatie van een negatieve test en PLF-trackingformulier. Vanaf 07/11/20 is het hele Helleense grondgebied afgesloten. Winkels, behalve de eerste levensbehoeften, restaurants, bars, cafés, musea, bioscopen en theaters ... zullen gesloten zijn. Het verkeer van burgers wordt beperkt. Het wijzigen van regionale eenheden is niet toegestaan, behalve in noodgevallen. Naleving van gezondheidsinstructies is verplicht, op straffe van een boete, vooral in geval van quarantaine: positieve gevallen - 14 dagen; contactcases minimaal 7 dagen.

Ierland

 • Verplichte quarantaine van kracht van 08/06/20 tot ten vroegste 29/06/20.

 • Verplicht online formulier in te vullen vóór de reis om Ierland binnen te komen of terug te keren.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht.

 • Update 20/12/20: Gezien het nieuwe gezondheidsrisico en in afwachting van de beoordeling ervan, worden alle passagiersstromen (behalve essentiële werknemers en vrachtbestuurders) van het Verenigd Koninkrijk naar Ierland vanavond 48 uur geschorst vanaf middernacht, en voor alle transportmiddelen.

Italië

 • Grenzen heropend sinds 03/06/20*

 • *Voor Sardinië moeten alle passagiers van het continent naar Sardinië zich registreren voordat ze met het officiële formulier van de regio Sardinië kunnen reizen. Elke passagier moet het inschrijvingsformulier of het ontvangstbewijs, samen met de instapkaart en een geldig identiteitsbewijs in de haven overleggen.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht vanaf de aankomst in de haven.

 • De toegang tot Italië is verboden voor iedereen die de afgelopen 14 dagen in Montenegro, Servië of Bosnië-Herzegovina heeft verbleven of er alleen maar doorheen is gereisd. Deze verordening heeft ook betrekking op de doorvoer via Neum. Klanten die naar Italië willen komen met de veerboot van Dubrovnik naar Bari of van Split naar Ancona moeten de doorreis door Bosnië en Herzegovina (Neum) vermijden. Voor de grens, in Ploce, moeten passagiers de veerbootlijn Ploce - Trpanj nemen en dan verder gaan naar Dubrovnik, of andersom vanuit Trpanj de veerboot Trpanj - Ploce nemen en dan verder gaan naar Split. De dienstregeling van de veerboot Ploce - Trpanj en Trpanj - Ploce is beschikbaar op de volgende link.

 • Update 13/08/20 : Vanaf 13/08/20 is een nieuw decreet van de Italiaanse minister van Volksgezondheid in werking getreden dat voorziet in de volgende alternatieve maatregelen die van toepassing zijn op personen die Italië binnenkomen na een verblijf in of een doorreis vanuit Griekenland in de afgelopen 14 dagen. Vrije vertaling van artikel 1 van het decreet: a. Verplichting om een certificaat voor te leggen met een negatief resultaat van een Covid-19 uitstrijkje, gedaan binnen 72 uur voor binnenkomst in Italië; of b. Verplichting om een Covid-19 moleculaire of antigeentest te ondergaan, uitgevoerd door middel van een uitstrijkje bij aankomst in de Italiaanse haven waar mogelijk; of uitgevoerd, binnen 48 uur na binnenkomst op het Italiaanse grondgebied, in de bevoegde Italiaanse Nationale Volksgezondheidskliniek. In dit laatste geval moeten de mensen in afwachting van het onderzoek in fiduciaire afzondering in hun woon- of verblijfplaats wachten. Alle personen die vanuit Griekenland Italië binnenkomen, moeten, ongeacht de symptomen, de Preventiedienst van het bevoegde Italiaanse Nationale Gezondheidsbureau onmiddellijk op de hoogte brengen van hun aankomst. In het geval van uitbraken van symptomen van Covid 19 blijft de verplichting van onmiddellijke informatie aan de Italiaanse Gezondheidsautoriteit en van zelfisolatie van kracht.

 • Bijwerking 19/08/20: volgens een relevante verduidelijking van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de volgende voorzorgsmaatregelen NIET van toepassing op personen die door Italië reizen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Concreet (wij citeren een gratis vertaling van het desbetreffende verslag): Op voorwaarde dat er geen symptomen van COVID-19 zijn en dat er in de veertien (14) dagen vóór de binnenkomst in Italië geen verblijf of doorvoer is geweest in een of meer landen op de lijsten C en F (zie de link hier), onverminderd de verplichtingen van artikel 5 van het decreet van de minister-president (opstelling van een speciale verklaring), zijn de bepalingen betreffende de verplichting tot fiduciair isolement en gezondheidstoezicht en het gebruik van particulier vervoer om de eindbestemming te bereiken NIET van toepassing: ...voor eenieder (ongeacht zijn nationaliteit) die met particuliere middelen over het Italiaanse grondgebied reist voor een periode van ten hoogste 36 uur, met de verplichting om na afloop van die periode het nationale grondgebied onmiddellijk te verlaten of, bij gebreke daarvan, de periode van toezicht en fiduciair isolement aan te vangen.

 • Vanaf 22 september hebben reizigers die de afgelopen 14 dagen in de volgende Franse regio's verbleven of er doorheen zijn gereisd: Auvergne-Rhône-Alpes, Corsica, Hauts de France, Ile de France, Nieuw Aquitanië, Occitanie, Provence-Alpes- Côte d´Azur moet: zich bij aankomst melden bij de regionale gezondheidautoriteit (lijst per regio); het negatieve resultaat van een moleculaire (PCR) of antigene test van minder dan 72 uur presenteren, of een test ter plaatse ondergaan binnen 48 uur na binnenkomst in Italië en zichzelf isoleren in afwachting van de resultaten.

 • Update 09/10/20: Volgens een decreet van de Italiaanse minister van Volksgezondheid van 07/10/20 zijn de voorzorgsmaatregelen om Italië binnen te komen vanuit Kroatië, Griekenland of Malta, die waren genomen op 13/08/2020, niet langer van toepassing aangezien van 08/10/2020. Concreet werd besloten dat passagiers die Italië binnenkomen na een verblijf of doorreis via Griekenland of Malta, niet langer de verplichting hebben om een ​​negatieve COVID-19-detectietest te overleggen of om bij aankomst in Italië te worden getest.

 • Update 06/11/20: tot 13/11/20 is er een verbod op toegang en doorvoer naar Italië voor degenen die in de veertien dagen ervoor verbleven of doorreisden in deze 13 landen: Armenië, Bahrein, Bangladesh, Brazilië, Bosnië en Herzegovina, Chili, Kosovo, Koeweit, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oman, Panama, Peru, Dominicaanse Republiek, Colombia.

 • Update 09/12/20: volgens het nieuwe eerste ministerieel besluit van 03/12/2020 is bepaald dat voor de periode van 10/12/20 tot 20/12/20 en van 01/07/21 tot 15/01 21 voor binnenkomst in Italië vanuit Griekenland is, naast de gebruikelijke verplichting om de zelfcertificering in te vullen, een negatief certificaat met een moleculair of antigeen wattenstaafje vereist, uitgevoerd binnen 48 uur na aankomst. PCR-test is niet nodig voor transitpassagiers, dat wil zeggen voor a) iedereen die Italië binnenkomt voor een periode van niet meer dan 120 uur voor bewezen werk-, gezondheids- of absolute urgentiebehoeften en b) iedereen die met een privévoertuig op het Italiaanse grondgebied reist voor een periode van maximaal 36 uur. Bovendien, iedereen die Italië binnenkomt, tussen 21/12/20 en 06/01/21 die uit Griekenland komt om andere redenen dan a) werkbehoeften, b) absolute urgentie, c) gezondheidsbehoeften, d) studiebehoeften, e) terugkeer naar zijn woning, woning of verblijfplaats is verplicht om te voldoen aan een periode van gezondheidstoezicht en fiduciair isolement van veertien dagen. Raadpleeg voor meer informatie https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/03/coronavirus-rientro-in-italia-dall.htm

Jersey

 • Passagiers die vanuit het Verenigd Koninkrijk reizen, kunnen bij aankomst in Jersey deelnemen aan de Covid-19 test. De resultaten zullen binnen 12-72 uur beschikbaar zijn, gedurende welke tijd de aankomende passagiers niet in quarantaine hoeven te gaan, maar gevraagd zullen worden om hun contact met andere mensen waar mogelijk te beperken.

 • Als een passagier ervoor kiest om niet te testen, zal hij/zij verplicht zijn om 14 dagen in quarantaine te gaan.

 • Reizigers die vanuit Jersey terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk hoeven niet in quarantaine te gaan.

Letland

 • Elke reiziger die in Letland aankomt, moet een elektronisch formulier invullen binnen 48 uur voordat hij de Letse grens overschrijdt. Na het invullen van het formulier ontvangt elke reiziger een persoonlijke QR-code die aan de grenswachten moet worden getoond. Mensen die in Letland aankomen uit Europese landen waar het cumulatieve aantal nieuwe Covid-19's de afgelopen twee weken hoger is dan dat van Letland, kunnen vrij binnenkomen, maar zijn onderhevig aan 10 dagen zelfisolatie. Het wordt aanbevolen om de website van het Letse Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding te raadplegen voor een lijst van landen waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn en aanbevelingen voor reizigers (elke vrijdagavond bijgewerkt).

Litouwen

 • Reizigers moeten zich registreren op de website van het National Center for Public Health en bij het instappen een bevestiging van hun registratie (QR-code) kunnen overleggen. Als u uit een COVID-19-land komt, moet u zich afzonderen of een test uitvoeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met +37052649676.

Marokko

 • Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag de gezondheidsbepalingen voor internationaal reizen bijgewerkt. Dit zijn de geplande maatregelen: 1. Gemeenschappelijke maatregelen: - De gezondheidskaart van de passagier, die vóór het instappen online moet worden gedownload (ook verspreid aan boord van het vliegtuig of schip), naar behoren ingevuld, met name het adres van de passagier en twee telefoonnummers om hem zo nodig te kunnen lokaliseren gedurende de volgende 10 dagen zijn aankomst op het nationale grondgebied; - Naleving van de in Marokko ingevoerde maatregelen: het dragen van een masker buiten, fysieke afstand en handhygiëne. 2. Lijst A-landen: - Een attest waaruit blijkt dat de persoon volledig is ingeënt met een van de onderstaande vaccins; OF - Voor mensen die niet of onvolledig zijn gevaccineerd, een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur (tijd tussen monstername en laden). 3. Lijst B-landen: - Voor mensen die volledig zijn ingeënt: o Een attest waaruit blijkt dat de persoon volledig is ingeënt met een van de onderstaande vaccins; EN o Een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur (tijd tussen monstername en laden); - Voor mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd: o Een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur (tijd tussen monstername en laden); EN o Gecontroleerde quarantaine van 10 dagen, op kosten van betrokkene in één van de vooraf door de lokale autoriteiten aangewezen structuren, met een controle PCR-test op de 9de dag; Voor Marokkaanse staatsburgers of mensen uit Marokko: thuisisolatie gedurende 5 dagen, met een screeningstest (rapid antigen of PCR) op de 5e dag. NB: - Kinderen onder de 11 jaar zijn vrijgesteld van de screening PCR ongeacht de bron. - Een persoon wordt als volledig gevaccineerd beschouwd na 2 weken van de laatst vereiste dosis. * Lijst van in Marokko geaccepteerde vaccins: - Astrazeneca-SK Bio; - Sinopharm; - Spoetnik; - Pfizer / BioNTech; -Janssen (Johnson & Johnson); - Covishield (Seruminstituut van India); - Moderna; - Sinovac.


Nederland

 • Het dragen van een masker / gezichtsbedekking is verplicht vanaf uw aankomst in de haven.

 • De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat vanaf 01/01/21 niet-EU / EER-onderdanen en onderdanen van niet-Schengenstaten, inclusief Britse onderdanen, geen toegang krijgen tot Nederland voor niet-essentiële doeleinden vanwege EU-brede COVID -19 beperkingen. Zie de website van de Nederlandse overheid voor een lijst met vrijstellingen. Deze maatregel is niet van toepassing op Britse onderdanen die legaal in Nederland verblijven, die het land opnieuw mogen binnenkomen, maar een bewijs van verblijf moeten tonen.

 • De Nederlandse regering vereist dat alle internationale reizigers van 13 jaar en ouder die reizen per vliegtuig, passagiersveerboot, trein en touringcar in het bezit zijn van een negatief PCR COVID-19-testresultaat en een ingevulde testverklaring. Er zijn enkele beperkte uitzonderingen op deze vereiste, vermeld op de website van de Nederlandse overheid.

 • Vanaf 19/01/21 om 00:01 uur (CET) eist de Nederlandse regering, naast de PCR-testvereiste, ook dat reizigers die per veerboot vanuit het VK aankomen, het bewijs leveren van een negatieve snelle (antigeen) test, die niet meer is afgenomen dan 4 uur voor het instappen. De eis voor snelle (antigeen) tests is van toepassing op sommige categorieën die momenteel zijn vrijgesteld van PCR-tests.

 • De testvereisten vervangen niet de vereiste om zichzelf 10 dagen na aankomst te isoleren (zie hieronder).

 • Zie de website van de Nederlandse overheid voor meer informatie.

 • Als u met het vliegtuig van of naar Nederland reist, moet u een gezondheidsscreeningsformulier invullen en dit bij de hand hebben om op verzoek te laten zien tijdens uw reis, of u zich nu op de luchthaven van vertrek, in het vliegtuig of op de luchthaven van aankomst bevindt.

 • Als u vanuit het VK naar Nederland reist, moet u zich bij aankomst in Nederland ook tien dagen in afzondering houden. Verblijft u korter dan tien dagen in Nederland, dan dient u voor de duur van uw verblijf in quarantaine te gaan.

 • Brexit: er komen nieuwe reisvereisten voor Britse burgers die Europa bezoeken en voor EU-onderdanen die het VK bezoeken.

Noorwegen

 • De grenzen zijn alleen geopend voor inwoners van Denemarken, Zweden en Noorwegen die een geldige reden hebben om Noorwegen binnen te komen. Beperking tijdelijk van kracht tot 14/07/2020.

 • Voor andere nationaliteiten is een 10 dagen durende quarantaine van kracht.

 • Op 10/07/20 heeft de regering aangekondigd dat reizigers met een nationaliteit uit andere Europese landen met aanvaardbare besmettingsniveaus worden uitgezonderd van de regels voor quarantaine bij binnenkomst in Noorwegen vanaf 15/07/20, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Polen, Italië, Spanje en vele andere Europese landen. Officiële lijst van landen en voorschriften hier: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19

 • Update 06/08/20: De volgende reizigers zijn niet langer vrijgesteld van de quarantaine van 08/08/20 tot 22/08/20: Andorra, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Luxemburg, Monaco, Portugal, Roemenië, Spanje en Zwitserland.

 • Update 12/08/20: Het Noorse Instituut voor Volksgezondheid heeft onlangs een wijziging van de status van bepaalde regio's van Denemarken aangekondigd om de verspreiding van Covid-19 tot een minimum te beperken. De getroffen regio's zijn Midden-Jutland en Zeeland, met uitzondering van de hoofdstad, en zijn in de rode lijst van regio's opgenomen. Dit betekent dat reizigers uit deze gebieden of degenen die vanaf zaterdag 15 augustus uit deze gebieden terugkeren, bij aankomst in Noorwegen gedurende tien dagen in quarantaine moeten gaan. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de gebieden van Noord-Jutland of Kopenhagen die geen quarantaine nodig hebben.

 • Update 14/08/20: De volgende reizigers zijn niet langer vrijgesteld van de quarantaine van 15/08/20 tot 29/08/20: Nederland, Polen, IJsland, Malta, Cyprus, de Faeröer.

 • Update 20/08/20: bijgewerkte lijst van reizigersnationaliteiten die niet langer zijn vrijgesteld van de quarantaine van 22/08/20 tot 05/09/20.

 • Update 27/08/20: bijgewerkte lijst van reizigers nationaliteiten waaronder Duitsland, Liechtenstein, Kalmar en Västerbotten regio's in Zweden niet langer vrijgesteld van quarantaine van 29/08/20 tot 12/09/20.

 • Update 04/09/20: bijgewerkte lijst van reizigers nationaliteiten waaronder Italië, Slovenië, Vaticaanstad en San Marino niet langer vrijgesteld van de quarantaine van 05/09/20 tot 19/09/20.

 • Update 22/09/20: bijgewerkte lijst met nationaliteiten van reizigers, waaronder Denemarken, niet langer vrijgesteld van quarantaine van 19/09/20 tot 03/10/20.

 • Update 07/11/20: De Noorse regering heeft aangekondigd dat ze vanaf 09/11/20 om middernacht strengere documentatievereisten zal invoeren voor toegang tot Noorwegen. Reizigers uit rode landen moeten bij het binnenkomen van Noorwegen een certificaat tonen voor een negatieve Covid-19-test. De test moet minder dan 72 uur voor binnenkomst zijn afgelegd. Degenen die geen woonplaats hebben of een werkgever of klant in Noorwegen hebben die een geschikte verblijfplaats kan bieden wanneer ze Noorwegen binnenkomen, moeten de eerste dagen na aankomst in Noorwegen in een quarantainehotel verblijven. Het is nog steeds mogelijk om Noorwegen te bezoeken, maar bezoekers moeten hun eerste tien dagen in een quarantainehotel doorbrengen en zichzelf testen tijdens hun quarantaineperiode.

Polen

 • Bij aankomst op Pools grondgebied wordt geen quarantaine opgelegd. Polen vereist niet dat EU-burgers bij aankomst een negatief COVID-19-testresultaat laten zien. De meest recente voorwaarden voor toegang tot Polen zijn te vinden op de website van de Poolse grenswachten.

Sardinië

 • Voor Sardinië moeten alle passagiers van het continent naar Sardinië zich inschrijven voordat ze met het officiële formulier van de regio Sardinië kunnen reizen.

 • Elke passagier moet het inschrijvingsformulier of het ontvangstbewijs, samen met de instapkaart en een geldig identiteitsbewijs in de haven overleggen.

 • Vanaf 11/09/20 worden passagiers uitgenodigd om bij het instappen het resultaat van een test - serologische (IgG en IgM) of moleculaire (RNA) of snelle antigeentest - te presenteren, die uiterlijk 48 uur na vertrek wordt uitgevoerd, met negatieve resultaten voor covid-19. Bij wijze van alternatief kunnen de passagiers bij het aan boord gaan bewijzen dat zij een speciale zelfcertificering hebben ingevuld, waaruit blijkt dat zij binnen 48 uur vóór het binnenkomen van het regionale grondgebied een serologische, moleculaire of antigeentest hebben ondergaan, waarvan het resultaat negatief was, waarbij zij verplicht moeten vermelden: a) het type test dat is uitgevoerd en de datum van uitvoering; b) de naam van de (openbare, particuliere of geaccrediteerde particuliere) inrichting waar dezelfde test is uitgevoerd. De passagiers moeten bovenstaande zelfcertificering invullen als onderdeel van de hierboven bedoelde registratie.

 • Alleen op tijdelijke basis komen passagiers die zonder de hierboven bedoelde certificering op het regionale grondgebied aankomen, overeen een moleculaire of antigeentest te ondergaan, die binnen 48 uur na binnenkomst op het regionale grondgebied moet worden uitgevoerd door middel van een uitstrijkje, door het plaatselijke referentiebedrijf voor gezondheidszorg of in een geaccrediteerde particuliere instelling. Daartoe zijn de reizigers zelf, ook al is dit asymptomatisch, verplicht de bevoegde gezondheidsonderneming onmiddellijk in kennis te stellen van hun binnenkomst op het regionale grondgebied en, in afwachting van de resultaten van de door de bevoegde gezondheidsonderneming uitgevoerde laboratoriumtests, de thuisisolatie door vertrouwen te observeren, die pas zal worden stopgezet wanneer de resultaten van de tests negatief zijn en tenzij anders bepaald door de bevoegde gezondheidsonderneming.

 • Met onmiddellijke ingang is de hele regio verplicht ademhalingsbescherming (maskers) te dragen voor de hele dag (h. 24) in alle gesloten of open ruimten waar het niet mogelijk is om continu een veiligheidsafstand van ten minste 1 meter aan te houden. Kinderen jonger dan 6 jaar en mensen met een handicap zijn niet verplicht.

Spanje (inclusief de Balearen en de Canarische Eilanden)

 • Alle klanten moeten voor het begin van hun reis het verplichte FCS-gezondheidscontroleformulier online invullen. Zodra het formulier is ingevuld, krijgt de passagier de gezondheids-QR-code, die bij aankomst in Spanje bij de gezondheidscontrole moet worden voorgelegd om de reis te kunnen voortzetten.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht.

 • Balearen: Er zijn nieuwe maatregelen ingevoerd voor uw aankomst op de Balearen als u aankomt op een internationale overtocht:

 • Het nemen van de temperatuur.

 • Een verplichte gezondheidsvragenlijst moet worden ingevuld voor elke passagier die ouder is dan 6. De vragenlijst moet worden gedownload en uitgeprint voor de reis en moet worden overhandigd aan het personeel bij het aan boord gaan. Bij afwezigheid van deze vragenlijst wordt de toegang tot de eilanden geweigerd en mogen passagiers niet van boord gaan.

 • Passagiers met een temperatuur van meer dan 37,5° Celsius worden verder onderzocht door de Covid-unit (temperatuurcontrole, evaluatie van hun fysieke conditie en een diepte-interview).

 • Update 14/11/20: vanaf 23/11/20 is een PCR-test uitgevoerd minder dan 72 uur voor aankomst en met een negatief resultaat vereist bij het binnenkomen van Spaans grondgebied via de lucht (luchthavens) of over zee (havens). Reizigers op doorreis worden niet beïnvloed. Deze maatregel is van toepassing op reizigers, ongeacht hun nationaliteit en de reden voor hun binnenkomst in Spanje, die afkomstig zijn uit een land dat is geclassificeerd als "in gevaar". Het document met het resultaat van de PCR-test moet in het Spaans of Engels zijn geschreven en het volgende bevatten: volledige naam van de reiziger, paspoort- of ID-kaartnummer, testdatum, contactgegevens van het laboratorium, gebruikte techniek en negatief resultaat.

Zweden

 • De Zweedse regering heeft besloten om niet-essentiële reizen naar Zweden vanuit landen buiten de EU op te schorten. Dit verbod geldt tot 22/12/20. Het inreisverbod is niet van toepassing op burgers van EU / EER-landen, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, of hun gezinnen, of voor reizen naar Zweden vanuit het EU / EER-gebied. Bovendien is het verbod niet van toepassing als u of een naast familielid hier al permanent woont of een verblijfsvergunning heeft in Zweden of een ander EU-land, of als u een nationaal visum voor Zweden hebt. Meer informatie is te vinden op de website van de Zweedse politie.

Tunesië

 • De grenzen zullen op 27/06/20 weer opengaan voor toegang in Tunesië.

 • De Schengengrenzen van de EU zullen op 01/07/20 weer opengaan voor het verlaten van Tunesië.

 • Sinds 27/06/20 is het reizen onderworpen aan beperkingen die door de Tunesische regering worden opgelegd; volgens de laatste bepalingen van het ministerie van Volksgezondheid zijn er drie groepen landen geïdentificeerd:

 • GROEN (inclusief Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, België en Duitsland): geen reisbeperkingen.

 • ORANJE : vereist negatieve Covid-19 PCR-test 72 uur voor vertrek van het schip + quarantaine 14 dagen thuis (hotel als toeristen). Mogelijkheid om de quarantaine na 6 dagen te verlaten indien de PCR-test negatief is.

 • RED : toeristen niet toegestaan (alleen Tunesiërs die in deze landen wonen), vereist negatieve Covid-19 PCR-test 72 uur voor vertrek schip + quarantaine 7 dagen in speciale faciliteit op kosten van de passagier + 7 dagen extra quarantaine thuis.

Classificatie van landen op basis van het infectierisico met COVID-19 (bijgewerkt 29-07-2020).

 • De toegang tot de haven en de inscheping worden geweigerd aan passagiers die deze negatieve PCR-test niet binnen de door de Tunesische staat vereiste termijn hebben afgelegd.

 • Van Marseille tot Tunesië, 2 verplichte formulieren die vóór de controle moeten worden ingevuld: gezondheidsformulier en toezeggingsformulier voor de naleving van de sanitaire maatregelen.

 • Elke passagier wordt onderworpen aan een temperatuurmeting voordat hij of zij aan boord gaat in de haven.

 • Het dragen van een masker/gezichtsbedekking is verplicht.

 • Update 07/08/20: alle reizigers moeten de e7mi-applicatie downloaden: app.e7mi.tn en het online reizigersformulier invullen voordat ze aankomen bij het instappunt in Tunesië. De in te voeren informatie omvat het schip, de overtocht, het kajuitnummer, het registratienummer van het vervoermiddel, de vertrekhaven, de aankomsthaven, het land van vertrek, het land van aankomst, de veermaatschappij. Alle reizigers moeten de QR-code van de vulbevestiging tonen die op papier is afgedrukt of op de smartphone is vastgelegd.

 • Update van 11/08/20: Frankrijk en België staan vanaf 15/08/20 op de oranje lijst. Daarom moeten reizigers uit deze landen absoluut een Covid-19 PCR-test voorleggen. De test moet ten minste 72 uur voor vertrek of 120 uur voor aankomst in Tunesië worden uitgevoerd.

UK

 • Reizen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland

  Volledig gevaccineerde reizigers

  Volledig gevaccineerde reizigers moeten nog steeds een negatieve test laten zien.

  Negatieve test:

  Reizigers van 12 jaar en ouder die aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten zich houden aan een van de volgende twee opties:

  • Een negatief NAAT (PCR) testresultaat laten zien, die niet ouder is dan 48 uur op het moment van aan boord gaan.

  of

  • Een negatieve antigeentest laten zien, die niet ouder is dan 24 uur op het moment van aan boord gaan.

  Belangrijk: In beide gevallen is een NAAT (PCR) test vereist. NHS-testen worden niet geaccepteerd en toegang tot de ferry wordt geweigerd.

  Een testcentrum voor sneltesten zal beschikbaar zijn in de terminal van Newcastle. De test kost 75 pond. Houdt u rekening met extra tijd in de haven.

  Maak hier uw afspraak online en krijg 10% korting met de code DFDS 10.

  Voor meer details van de NL overheid en het formulier voor een negatieve testverklaring vindt u hier.

  Ongevaccineerde reizigers

  Voor ongevaccineerde reizigers die van het VK naar Nederland reizen, geldt het reisverbod nog steeds.

  Voor de volledige update zie hier.

  Een uitgebreide lijst van uitzonderingen, waaronder noodzakelijk familiebezoek, is hier te vinden.

  Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het reisverbod en mogen blijven reizen.

  Nederland beschouwt het Verenigd Koninkrijk als een zeer hoog risicogebied:

  Quarantaineverklaring formulier:

  U bent verplicht een quarantaineverklaring in te vullen en te ondertekenen.
  De digitale versie is hier te vinden.

  Belangrijk: Bewaar uw digitale bevestiging om op verzoek te kunnen tonen.

  En de versie om af te drukken hier.

  Belangrijk: Tijdens het inchecken wordt uw formulier gecontroleerd en ingenomen door havenpersoneel, DFDS zorgt voor de overhandiging van de verzamelde formulieren aan de Nederlandse autoriteiten in IJmuiden.

  • Zonder correct quarantaine formulier zal de toegang tot de haven en tot het schip geweigerd worden.

  Verplichte quarantaine:

  • Zelf-quarantaine voor 10 dagen bij aankomst in Nederland, meer info hier.

  • Boek Covid-19 test op dag 5 van de quarantaine. Als test negatief is, eindigt de quarantaineperiode.

  • Voor een lijst van vrijstellingen van de quarantaineverplichting, zoals noodzakelijk familiebezoek, zie hier.

  Vrachtwagenchauffeurs moeten een ingevuld en ondertekend quarantaineverklaring formulier meenemen naar de haven, maar zijn vrijgesteld van zelf-quarantaine en kunnen blijven reizen.

  Negatieve test:

  Reizigers van 12 jaar en ouder die aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten zich houden aan een van de volgende twee opties:

  • Een negatief NAAT (PCR) testresultaat laten zien, die niet ouder is dan 48 uur op het moment van aan boord gaan.

  of

  • Een negatieve antigeentest laten zien, die niet ouder is dan 24 uur op het moment van aan boord gaan.

  Belangrijk: In beide gevallen is een NAAT (PCR) test vereist. NHS-testen worden niet geaccepteerd en toegang tot de ferry wordt geweigerd.

  Een testcentrum voor sneltesten zal beschikbaar zijn in de terminal van Newcastle, deze is open tot 15:30. De test kost 75 pond. Houdt u rekening met extra tijd in de haven.

  Maak hier uw afspraak online en krijg 10% korting met de code DFDS 10.

  Voor meer details van de NL overheid en het formulier voor een negatieve testverklaring vindt u hier.

  Reizen van Nederland naar Verenigd Koninkrijk

  Vanaf maandag 4 oktober 05:00 uur wordt in het Verenigd Koninkrijk een eenvoudiger reissysteem ingevoerd dat het volgende inhoudt

  • Het verkeerslichtsysteem wordt vervangen door een rode lijst en een niet-rode lijst van landen.

  • Volledig gevaccineerde passagiers die naar het VK reizen, hoeven niet langer een test voor vertrek af te leggen.

  Vanaf eind oktober (Datum nog niet bekend):

  Dag 2 PCR-tests zullen worden vervangen door goedkopere sneltesten voor volledig gevaccineerde passagiers die terugkeren naar het VK.

  Voor meer informatie klik hier.

  Britse reizigers

  Nederland staat momenteel op de oranje lijst.

  Welke maatregelen er gelden voor uw reis en aankomst in het Verenigd Koninkrijk, hangt af van de vraag of u volledig bent gevaccineerd volgens het Britse vaccinatieprogramma:

  Volledig gevaccineerde reizigers moeten (*)

  Reizigers die in het Verenigd Koninkrijk volledig zijn gevaccineerd met een vaccin dat door de NHS is toegediend (plus 14 dagen), of deelnemen aan een officieel VK goedgekeurde klinische test met een vaccin, hoeven niet langer in quarantaine wanneer zij vanuit een oranje land terugkeren naar Engeland. 

  Voor overige nationaliteiten geldt dat het VK uitsluitend dubbel gevaccineerde reizigers, met bijv. Pfizer en Astra Zeneca of eenmalig met Jansen, beschouwt als volledige gevaccineerd. Een herstelbewijs en 1 enkele dosis wordt door het VK niet gezien als volledig gevaccineerd, klik hier voor meer informatie.

  Voordat u naar Engeland reist:

  • Personen ouder dan 18 jaar moeten voor aankomst in de terminal in Nederland het Passenger Locator Formulier invullen.

  • Boek en betaal voor een dag 2 covid-test na aankomst. Zonder bevestiging van de reeds gemaakte afspraken is boarden niet mogelijk. Zie hier voor het maken van een afspraak: www.gov.uk/find-travel-test-provider.   

  Bij aankomst in Engeland

  • PCR-test op dag twee na aankomst (kinderen van 4 jaar en jonger zijn vrijgesteld van deze test)

  Meer informatie hier.

  Passagiers moeten hun vaccinatiestatus kunnen aantonen via de NHS app of via NHS COVID Pass brief.

  (*) Afhankelijk van het gebruikte vaccin, ofwel beide vaccinaties en 2 weken sinds de tweede vaccinatie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), OF één vaccinatie en 4 weken sinds de vaccinatie (Janssen).

  Niet gevaccineerde reizigers

  Voordat u naar Engeland reist:

  • Personen ouder dan 18 jaar moeten voor aankomst in de terminal in Nederland het Passenger Locator Formulier invullen.

  • Doe een PCR-test (NHS test is uitgesloten) die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek, of een antigeentest (NHS test is uitgesloten) niet ouder dan 48 uur voor vertrek. U moet een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de test negatief was. NHS-tests worden niet aanvaard en instappen wordt geweigerd. Kinderen van 10 jaar en jonger zijn vrijgesteld van deze test.

  • Boek en betaal voor dag 2 en dag 8 een covid-test na aankomst. Kinderen van 5-17 jaar zijn vrijgesteld van de test op dag 8. Kinderen van 4 jaar en jonger zijn vrijgesteld van beide tests.   

  Bij aankomst in Engeland

  • Thuisquarantaine gedurende 10 dagen na aankomst in het VK  

  • PCR-test op dag twee en acht na aankomst (kinderen t/m 4 jaar zijn vrijgesteld van beide tests en kinderen van 5-17 jaar zijn vrijgesteld van de test op dag 8)

  • Optionele test voor vrijlating op dag vijf van de quarantaine. Meer informatie en een lijst van aanbieders vindt u hier. 

  Het aantonen van uw covid 19 status voor reizen

  U kunt uw NHS COVID Pass laten zien als bewijs van uw COVID-19 status als u naar het buitenland reist. Voor meer informatie klik hier.

  Voor volledige details over de aanvaardbare Covid 19-testvereisten en vrijstellingen, zie hier.  

  Klik hier voor neer informatie over testen in Nederland.

  Klik hier voor meer informatie over testen in Frankrijk.

  Klik hier voor meer informatie over testen in Duitsland.

  Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Engeland, klik hier.

  Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Schotland, klik hier.

  Voor de laatste richtlijnen over binnenkomst in Wales, klik hier.

  Let op: het kan zijn dat u voor de terugreis een extra test moet doen. Alle passagiers moeten een reservering hebben om te reizen voordat zij in de haven aankomen. 

  Om uw overtocht zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u alle documenten en paspoorten bij de hand te hebben voor de grenscontrole.

  EU Nationaliteiten*

  Welke maatregelen er gelden voor uw reis en aankomst in het VK, hangt af van het feit of u al dan niet volledig gevaccineerd bent, en van het land of de landen die u de laatste 10 dagen hebt bezocht.

  Volledig gevaccineerde reizigers: Voordat u naar Engeland reist:

  • Personen van 18 jaar en ouder moeten voor aankomst in de terminal in Nederland het Passenger Locator Formulier invullen.

  • Een geprint vaccinatiebewijs hebben óf het Digitale Corona Certificaat (DCC) in de Corona check app laten zien

  • Het bewijs van een reeds geboekte en betaalde een corona-test op dag 2 na aankomst. Kinderen t/m 4 jaar zijn vrijgesteld van beide tests en kinderen van 5-17 jaar zijn vrijgesteld van de test op dag 8.

  Niet gevaccineerde reizigers:

  Voordat u naar Engeland reist:

  • Personen van 18 jaar en ouder moeten voor aankomst in de terminal in Nederland het Passenger Locator Formulier invullen.

  • Doe een PCR-test of een Antigeentest die niet ouder is dan 72 voor vertrek. U moet een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de test negatief was. Kinderen van 10 jaar en jonger zijn vrijgesteld van deze test.

  • Boek en betaal voor vertrek een corona-test op dag 2 en 8 na aankomst. (Kinderen van 4 jaar en jonger zijn vrijgesteld van beide tests. Kinderen van 5-17 jaar zijn vrijgesteld van de test op dag 8).

  Bij aankomst in Engeland:

  • Quarantaine gedurende 10 dagen na aankomst in het VK

  • PCR-test op dag 2 en 8 na aankomst (kinderen t/m 4 jaar zijn vrijgesteld van beide tests en kinderen van 5-17 jaar zijn vrijgesteld van de test op dag 8)

  • Optionele test op dag 5 om de quarantaineduur te verkorten. Meer informatie en een lijst van aanbieders vindt u hier.

  Voor meer informatie in het Nederlands klik hier.

  Voor meer informatie in het Duits klik hier.

  * Bovenstaande informatie geldt voor EU-burgers en Amerikanen. Voor een volledige lijst van andere nationaliteiten zie hier: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#rules-if-youre-fully-vaccinated

Engeland: Vanaf 1 oktober 2021 moeten Europese burgers, waaronder die uit Zwitserland, IJsland en Noorwegen, hun paspoort tonen bij het betreden van het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

Brexit: Er zullen nieuwe reisvereisten gelden voor Britse burgers die Europa bezoeken en voor EU-onderdanen die het VK bezoeken. We raden aan om de officiële richtlijnen van de Britse regering te volgen voordat u op reis gaat.

Controleer de informatie en links hierboven, aangezien er regelmatig wijzigingen worden aangebracht.

Heb je het antwoord gevonden?