Wszystkie kolekcje
Ponowne otwarcie granic według miejsca przeznaczenia i nowe wymagania zdrowotne lub rejestracyjne
Ponowne otwarcie granic według miejsca przeznaczenia i nowe wymagania zdrowotne lub rejestracyjne

Kiedy granica zostanie ponownie otwarta w miejscu docelowym i czy będą nowe wymagania zdrowotne?

Michael avatar
1 autor1 artykuł