Ponowne otwarcie granic według miejsca przeznaczenia i nowe wymagania zdrowotne lub rejestracyjne

Kiedy granica zostanie ponownie otwarta w miejscu docelowym i czy będą nowe wymagania zdrowotne?

P
1 artykuł w tym zbiorze
Autor: Pierre